Шуто Оризари доби нов водовод

Изградба на водовод во Шуто Оризари Фото: Град Скопје
Проект: Водоснабдување за Шуто Оризари. Опис на проектот: Подобрување на мрежата за снабдување со вода во на- селбата Шуто Оризари…